Přeskočit na obsah

Bílý kruh bezpečí

Vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální situaci.
Nabízí volajícímu porozumění a důvěru.
Pomáhá volajícímu odstranit pocity viny a znovu nalézt sebedůvěru.
Motivuje volajícího k aktivnímu řešení situace.
Pomáhá volajícímu promyslet individuální bezpečností plán.
Poskytuje praktické rady a pomáhá volajícímu nalézat další vhodný postup.
Nabízí důležité informace o sociálně právních a trestné právních opatřeních.
Poskytuje informace o systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů.

Non stop telefonická pomoc obětem kriminality a domácího násilí