Přeskočit na obsah

Čím se zabýváme, co nabízíme

Školení

Nabízíme školám školení pedagogických pracovníků v oblasti využívání výpočetní techniky při vyučování.

Kurzy

Nabízíme zájemcům vzdělávací program Studium pro asistenty pedagoga v rozsahu 125 hodin, akreditovaný MŠMT.

PRO EDUCA – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z.s. je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


PRO EDUCA – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z.s.
Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 139 73 541, DIČ: CZ13973541 | SZ: L13204 vedené u KS Ústí nad Labem
IZO: 181 138 859 Zařízení zapsáno v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT