Přeskočit na obsah

Dotazník pro asistenty pedagoga

Na portálu pro asistenty pedagoga se momentálně nachází výzva / prosba pro asistenty: Zapojte se do krátkého dotazníkového šetření a pomozte zlepšit práci asistentů u žáků s odlišným mateřským jazykem. Budeme rádi, pokud se na dotazníkovém šetření budete také podílet.

Ve školách přibývá vícejazyčných žáků, letos se jedná hlavně o děti z Ukrajiny, dlouhodobě jsou to ale i jiní žáci s odlišným mateřským jazykem. I asistenti tak ve školách pracují s těmito žáky více než dříve. Obecně prospěšné společnosti Nová škola a Meta proto společně připravily stručné dotazníkové šetření, které má zajistit podklady pro zefektivnění práce asistentů s těmito žáky. Pomůže nám, když se zapojíte i Vy. Díky!

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, 

oslovujeme Vám s prosbou o Vaše zapojení do výzkumné ankety zaměřené na praxi asistentů, kteří ve školách v ČR pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Cílem ankety je  zjistit, které činnosti jsou v praxi asistentů významné, a poskytnout státním i nestátním institucím podklady pro další rozvoj práce asistentů.

Dotazník je určený všem asistentům (tj. asistentům pedagoga, školním asistentům i dvojjazyčným asistentům), kteří ve školách pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem. Dotazník má 22 jednoduchých otázek a jeho vyplnění by Vám mohlo zabrat přibližně 15 minut. K dotazníku se dostanete na tomto odkazu:  

DOTAZNÍK – Práce asistentů s žáky s odlišným mateřským jazykem

Dotazník vznikl ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Nová škola a obecně prospěšné společnosti Meta – dvou organizací, které se podpoře asistentů věnují už více než patnáct let. Vyplněním dotazníku i Vy pomůžete k tomu, aby byla pozice asistentů ve školách do budoucna správně nastavena a využívána.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme hodně úspěchů ve Vaší praxi!

Nová škola, o.p.s. & Meta, o.p.s.