Přeskočit na obsah

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. května 2022 výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Výzva se týká Mateřských škol, Základních škol, Základních uměleckých škol, Středisek volného času a Pedagogicko-psychologických poraden.

Žádost lze podat v období
25. května 2022 – 28. dubna 2023