Přeskočit na obsah

Vyjádření ČOSIV k financování asistentů pedagoga

Na webu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání je k přečtení a stažení Stanovisko k návrhu státního rozpočtu v souvislosti se zajištěním financování asistentů pedagoga.
Z tohoto stanoviska vybíráme podstatné informace, které se bezprostředně týkají financování asistentů pedagoga v následujících letech.

Aktuálně navržený rozpočet ministerstva školství počítá se čtyřprocentním růstem, který však pokryje především valorizace a nárůsty spojené s počtem odučených hodin a vyšším počtem žáků ve školách v důsledku války na Ukrajině. Takto nastavený rozpočet bude mít vliv na platy pedagogických pracovníků, které spadnou na 110 % průměrné mzdy namísto učitelům slibovaných 130 %. Ministerstvo školství přiznává, že nejsou finančně zabezpečená personální podpůrná opatření pro další období, tj. především platy pro asistenty pedagoga, na které ve veřejném školství schází zhruba 1,1 miliardy korun. Tato částka pokrývá 2700 celoročních plných úvazků asistenta pedagoga4 a odpovídá ceně, kterou stát zaplatí přibližně za 4 kilometry dálnice. Dalších 600 milionů pak schází ve školství soukromém.
Ministerstvo zároveň přichází s návrhem na změnu financování této pozice, která v podstatě znamená zrušení asistenta pedagoga jako podpůrného opatření přiznávaného podle individuálních potřeb dítěte. Namísto toho mají být asistenti nově přidělováni podle předem nastavených parametrů školy. Rezort sice školy ujišťuje, že o aktuálně využívané asistenty nepřijdou, s nedostatečně nastaveným rozpočtem však nebude na platy kde brát. Zastropování počtu asistentů pedagoga bez zohlednění počtu žáků, kteří podporu asistenta ke svému vzdělávání nezbytně potřebují, určitě není dobrou cestou. Je zřejmé, že se MŠMT k tomuto kroku uchyluje mimo jiné proto, že v jeho rozpočtu chybí peníze a snaží se šetřit právě na nejnákladnějším personálním podpůrném opatření.

Kompletní znění Stanoviska si můžete stáhnout.