Přeskočit na obsah

Začni učit v Česku

Portál Začni učit v Česku https://www.zacniucitvcesku.cz/ shromažďuje nabídky ukrajinských pedagožek a pedagogů a propojuje je se školami. Databázi učitelů sdílí s portálem shkola.cz. Portál shromažďuje nabídky kurzů pro asistenty pedagoga a plánuje vlastní kurzy češtiny pro pedagogy.

Do nabídky kurzů jsme se zapojili i my. Plánované kurzy na rok 2023 jsou otevřeny i cizojazyčným zájemcům. Studium pro asistenty pedagoga probíhají v češtině, je tedy ze strany cizojazyčných zájemců nezbytná alespoň základní znalost českého jazyka.

Z informací na portálu vybíráme:

KURZ ASISTENTA PEDAGOGA

Na pozici ve školství je v ČR potřeba mít kvalifikaci. Na pozici asistenta či asistentky pedagoga (dále AP) je vyžadováno pedagogické vzdělání či kurz pro AP.

Vedení školy má také možnost udělit výjimku a přijmout nekvalifikovaného pracovníka, pokud na danou pozici nemůže zajistit pracovník s příslušnou kvalifikací.


Pokud chcete jít pracovat do českých škol (mateřských, základních i středních), máte následující možnosti:

Ukrajinská asistentka pedagoga

  • hlavním cílem práce je podpora úspěšného začleňování ukrajinských dětí a žáků do běžných tříd. 
  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – není potřeba jazyková zkouška, důležitá je základní znalost češtiny, kterou pohovorem ověřuje vedení školy. Plus je nutné prokázat znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilé mluvčí.

Dvojjazyčná asistentka pedagoga

  • hlavní náplní práce je podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Pomáhá dětem s orientací v novém prostředí, v nových zvyklostech a pravidlech. Vytváří pro dítě výukové materiály a pomůcky „na míru“.
  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – není potřeba jazyková zkouška, důležitá je základní znalost češtiny, kterou pohovorem ověřuje vedení školy. Plus je nutné prokázat znalost ukrajinského jazyka na úrovni rodilé mluvčí.

Asistentka pedagoga

  • Asistentka pedagoga se pohybuje ve skupině / třídě, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Náplní práce je spolupráce s učitelem nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich podpora, komunikace s dalšími učiteli i rodiči. 
  • ÚROVEŇ ČEŠTINY – je potřeba mít češtinu na úrovni B1-B2. Pokud vystudujete kurz asistenta pedagoga v češtině, nemusíte dále znalost českého jazyka prokazovat.